Polski English
Nasza firma stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015

Oferta

1. Materiał elektroizolacyjny Preszpan

Preszpan jest niezawodnym powierzchniowym materiałem izolacyjnym na bazie celulozowej do materiałów izolacyjnych klasy A. W zależności od gatunku celulozy, obróbki wstêpnej włókien i ustawienia maszyn uzyskuje się, rozmaite rodzaje preszpanu o bardzo specyficznych właściwościach.

Cechy i właściwości materiałowe preszpanu zdefiniowane są w normie DIN 7733 i IEC 641. Poza wysoką wytrzymałością na przebicie elektryczne i dużą łatwością impregnacji olejem transformatorowym (dielektryk mieszany olej-celuloza) szczególnie warte podkreślenia jest to, że preszpan nie posiada określonej temperatury mięknienia. Dlatego też może on wytrzymywać krótkotrwałe obciążenia termiczne (np. kilka sekund w temperaturze 350°C) bez znacznej utraty swoich właściwości. Preszpan pozwala się tłoczyć, zgniatać, wykrawać, a także częściowo formować.

Preszpan transformatorowy w arkuszach o rozmiarach

od 0,10 mm -4,0 mm 1000x700 mm
od 0,10 mm -8,0 mm 2070x1000 mm
1,0 2,0 3,0 4,0 2200x4200 mm
w rolkach od 0,10 - 1,0 mm 1000mm lub 2000 mm Kliknij i zobacz tabelę "gatunki standardowe - preszpan w rolkach i arkuszach"

2. Wielowarstwowe materiały elektroizolacyjne

Elastyczne wielowarstwowe materiały izolacyjne uzyskuje się przez sklejanie folii z tworzyw sztucznych z preszpanem, włóknami, tkaninami lub sztucznym papierem. Materiały te są najczęściej produkowane w wersji trójwarstwowej przy czym warstwy środkową stanowi folia z tworzyw sztucznych. W zależności od doboru komponentów wyjściowych powstałe z nich elastyczne wielowarstwowe materiały izolacyjne odznaczają się bardzo specyficznymi właściwościami takimi jak temperatura użytkowa, elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużanie, wytrzymałość na przebicie, zdolność do impregnacji i sztywność.

Kombinacja folii z tworzyw sztucznych i materiałów włóknistych przynosi korzyści zarówno techniczne jak i ekonomiczne. Poprzez sklejanie daje się w idealny sposób wykorzystywać specyficzne właściwości poszczególnych elementów składowych. W ten sposób folie z tworzyw sztucznych zapewniają znakomite właściwości elektryczne i mechaniczne, podczas gdy materiały włókniste poddają się łatwo impregnacji i gwarantują ochroną folii. Poprzez takie połączenie wzrasta wytrzymałość na nadrywanie i na dalsze rozdzieranie, polepsza się zdolność do zginania oraz wykrawania, a folia jest chroniona przed szkodliwym oddziaływaniem procesów utleniania oraz hydrolizy. Elastyczne wielowarstwowe materiały izolacyjne pozwalają się przecinać, zaginać wytłaczać oraz w pewnych granicach obrabiać plastycznie na ciepło i na zimno. Kliknij i zobacz tabelę "Odmiany standardowe elastycznych wielowarstwowych materiałów elektroizolacyjnych"

3. Specjalne papiery izolacyjne

Specjalne papiery izolacyjne stosowane do izolacji elementów w transformatorach i innych urządzeniach elektro energetycznych takie jak:
- papier marszczony
- rurki z papieru marszczonego
- papier kablowy (transformatorowy)
- papier półprzewodzący krepowany (czarny)
- papier półprzewodzący gładki (czarny)
- papier DPP - DDP nakrapiany żywicą
- taśma papierowa wzmocniona nitką z włókna szklanego

4. Materiał elektroizolacyjny Prepreg

Prepregi otrzymuje się poprzez impregnowanie lub powlekanie preszpanu, papierów, włókien, tkanin, folii lub wielowarstwowych materiałów izolacyjnych różnymi termoutwardzalnymi żywicami izolacyjnymi, które charakteryzują się tym, że znajdują się w zdolnym do reagowania stanie B.

Prepregi używane są w produkcji transformatorów oraz maszyn elektrycznych do izolowania i umacniania elementów uzwojeń. Zaletą tych wysokogatunkowych materiałów jest to, że używane jako środki impregnujące (nieutwardzone żywice sztuczne) umieszcza się wraz z izolacją powierzchniową w żłobkach względnie nawija wraz z folią na uzwojenia. W dalszym procesie utwardzania żywicy następuje sklejenie izolacji z przewodami elektrycznymi. Prepregi poddają się bardzo łatwo dalszej obróbce. Kliknij i zobacz tabelę "Prepreg - gatunki standardowe"

5. Płytki i kształtki ze wzmacniających tworzyw sztucznych.

Pod nazwą "PREGNIT®" produkujemy wzmacniane włóknami płyty z tworzyw sztucznych, które zgodnie ze specyfikacją klienta prasuje się Prepregs. Poprzez celowy dobór typu włókien, żywic oraz budową materiału uwzględniającą przyszłe zastosowanie po wstaj ą płyty o bardzo różnorodnym przeznaczeniu otwierające nowe możliwości konstrukcyjne. Płyty ze wzmacnianych włóknami tworzyw sztucznych pozwalają się, bezproblemowo obrabiać za pomocą narządzi ze stali hartowanej jak i narządzi diamentowych. Najczęściej stosowane metody obróbki to ciêcie, wiercenie, szlifowanie i toczenie.

Wiele problemów konstrukcyjnych można rozwiązać tylko wówczas gdy dysponuje się kształtkami o odpowiednio precyzyjnie określonych wymiarach i właściwościach. W przemysłowych urządzeniach elektrycznych stosuje się zamykające żłobki sprężyny wykonane ze wzmacnianych włóknem tworzyw sztucznych do ryglowania drążków nawijających i do tłumienia, podczas gdy przewodzące elektryczność boczne sprężyny żłobkowe zapewniają styczność pomiądzy ochroną żarową drążków nawijających oraz ścianką wpustu. Sprążyny wpustowe można zdecydowanie łatwiej montować we wpusty niż płyty (GFK) z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym.

Poniżej budowa przewodzącej elektryczność bocznej sprężyny żłobkowej

6. Materiały powierzchniowe przewodzące elektryczność.

Przewodzące prąd włókniny i tkaniny otrzymuje się poprzez impregnacją włókniny i tkaniny poliestrowej, bądź włókien szklanych, środkami wiążącymi zawierającymi różne stążenia cząstek przewodzących. W ten sposób można przy użyciu tego samego nośnika uzyskać dowolne opory powierzchniowe od 100 do 20.000 Q/D. Środki wiążące są utwardzone. Do zastosowań specjalnych produkuje się, z przewodzących elektryczność impregnowanych tkanin szklanych - Prepregs laminaty tkaninowe przewodzące elektryczność.

Materiały powierzchniowe przewodzące elektryczność znajdują zastosowanie w maszynach, transformatorach i kablach wysokiego napięcia w celu zapewnienia izolacji ogólnej, podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji oraz przedłużenia okresu użytkowania. Pomimo, że ma się tutaj właściwie do czynienia z marginalnymi problemami z dziedziny techniki wysokiego napiącia, powinno się poświącić tym problemom dużo uwagi. W zależności od zakresu stosowania — czy to jako materiały do izolowania (włóknina, tkanina przewodząca) — czy też jako materiały wypełniające wpusty, (przewodzące płyty GFK i sprężyny GFK z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym) muszą one charakteryzować się wieloma specyficznymi właściwościami zarówno mechanicznymi, termicznymi jak i elektrycznymi. Kliknij i zobacz tabelę "Standardowe gatunki włóknin tkanin przewodzących"

7. Profile z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami.

Pod nazwą "WACOSIT®" dostarczamy wytworzone metodą "Pultrusion" rury i profile ciągnione. Jako materiału wzmacniającego używa się rovings i/lub wąskich taśm tkanych z włókien szklanych, węglowych lub poliamidowych impregnowanych zmodyfikowanymi żywicami epoksydowymi lub poliestrowymi, które następnie są utwardzane. Na skutek dużej siły rozciągającej występującej w procesie "Pultrusion" żywica zostaje wprasowana w wolne przestrzenie pomiędzy włóknami. W ten sposób uzyskuje się jednorodny związek.

"WACOSIT®" ze wzglądu na znakomite właściwości mechaniczne, elektryczne, termiczne i chemiczne używany jest do rozwiązywania trudnych problemów konstrukcyjnych. Profile i rury charakteryzują się wysoką gładkością powierzchni oraz niezawodną tolerancją wymiarów. Z tego też wzglądu dodatkowa obróbka wykańczająca jest zbędna. Obecnie dysponujemy oprzyrządowaniem do ponad 2000 standardowych - profili specjalne na życzenie klienta są dla nas sprawą oczywistą.

8. Materiały uszczelkowe

Materiał
elektroizolacyjny
Preszpan
Wielowarstwowe
materiały
elektroizolacyjne
Specjalne
papiery
izolacyjne

Preszpan, Tereszpan, Betaflex, Tempflex, Papier kablowy, Papier transformatorowy, Papier półprzewodzący krepowany, Papier kablowy, Papier nakrapiany żywicą
Papier DPP, Izolacja, Folia Mylar Dupont, Materiały elektroizolacyjne, Hurtownia Artykułów Elektrycznych, Artykuły elektryczne, Trivolton
Phasoflex, Evitherm, Prepreg, Nomex, Capton, Tkaniny szklane, Uszczelki, Materiały uszczelkowe, NEN, Silniki, Transformatory, Prądnice, Ggeneratory
KREMPEL Przedstawiciel na Polskę, Preszpan KREMPEL Przedstawiciel na Polskę, Hurtownia Art. Elektrycznych Białecki, Hurtownia Artykułów Elektrycznych Białecki
Preszpan Elektrotechniczny, Preszpan Uszczelkowy, Materiały Elektroizolacyjne KREMPEL, Bezpośredni Importer KREMPEL, Preszpan KREMPEL, KREMPEL Bezpośredni Dystrybutor